Galimybės

1. Personalas
Šiuo metu įmonėje dirba 10 darbuotojų.

2. Nekilnojamas turtas
Įmonės gamybinių patalpų (4 pastatai) plotas – 1600 m2;
Įmonės gamybinės aikštelės su geležinkelio atšaka plotas – x3000 m2.

3. Energetika
Aprūpinimas elektra (pareikštas galingumas) – 200 kW;

4. Techninės priemonės

Automobiliai su hidrauliniu manipuliatoriumi
Automobiliai su hidrauliniu manipuliatoriumi – 5 vnt.

Automobilinės ir vagoninės svarstyklės
Automobilinės ir vagoninės svarstyklės – 2 vnt. Auto svoris iki 60, vagonų iki 120 tonų.

Savaeigiai strėliniai krautuvai
Savaeigiai strėliniai krautuvai – 2 vnt. Krovinio svoris iki 6 tonų.

 Metalo laužo ir atliekų pjaustymo aparatūra
Metalo laužo ir atliekų pjaustymo aparatūra.

Ožinis kranas. Krovinio svoris iki 28 tonų.
Ožinis kranas. Krovinio svoris iki 28 tonų.

   Elektromagnetas. Krovinio svoris iki 6 tonų.
Elektromagnetas. Krovinio svoris iki 6 tonų.
Rampos automobilinių, pusvagonių, dengtų ir platforminių vagonų krovimui.

Rampos automobilinių, pusvagonių, dengtų ir platforminių vagonų krovimui.

5. Aplinkos apsaugos kontrolė
Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas ( TIPK )

6. Logistika
Pagamintos produkcijos sandėlis – aikštelė;
Transporto priemonės

7. Partneriai
Lietuvos pramonės įmonės ir užsienio įmonės